Anunţuri...

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR INTERESATE - Obținerea Certificatului privind domiciliul inregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor
Vizualizare anunt

Vă facem cunoscut faptul că, începând cu data de 07.06.2022, actele de identitate care, potrivit Legii nr. 55/2020, au expirat pe timpul stării de urgență și stării de alertă, însă au rămas valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, își pierd valabilitatea.
În contextul dat, începând cu data menționată, se impune să solicitați schimbarea documentelor de identitate, al căror termen de valabilitate a expirat, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor la care este arondată localitatea de domiciliu.


Dispozitie privind modificarea art. 2 din Dispozitia nr. 11 privind constituirea Comisiei paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Vizualizare anunt
Dispozitie privind constituirea Comisiei paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Vizualizare anunt

Vă facem cunoscut că in Monitorul Oficial, Partea I, nr.15 din 6 ianuarie 2017 a fost publicată Legea nr. 1-2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Actul normativ sus-menţionat aintrat in vigoare la data de 1 februarie 2017; astfel, începând cu această dată sunt abrogate taxele aferente următoarelor servicii prestate în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile:


Nr. crt. Taxa eliminată Serviciul prestat
1 Taxa extrajudiciară de timbru in valoare de 5 lei Eliberarea certificatelor de atestare a domiciuliului şi a cetăţeniei române
Eliberarea copiei de pe dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă
Eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români
Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
Eliberarea cărţii de identitate provizorii
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor
2 Taxa extrajudiciară de timbru in valoare de 15 lei Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă
3 Taxa consulară in valoare de 22 lei Eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române
4 Taxa consulară in valoare de 35 lei Identificarea unei persoane pe teritoriul României

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Buzău informează cetățenii județului că în conformitate cu H.G. nr.516/2009, din conținutul cărții de identitate s-a eliminat rubrica referitoare la prenumele părinților, fiind înlocuită cu rubrica Cetățenie. Cărțile de identitate emise şi eliberate anterior intrării în vigoare a H.G. nr.516/28.04.2009 rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora.

Nr. vizualizari:page counter