Pentru a beneficia de acordarea unor drepturi stabilite prin lege ori de a avea posibilitatea prestării unor servicii, cetăţeanul român trebuie să se legitimeze. Cartea de identitate este pentru cetăţeanul român documentul cu care se face dovada identităţii, a domiciliului şi, după caz, a reşedinţei titularului acestuia. Fuga de identificare aparţine tipologiei infracţionale şi nu unui copil de 14 ani, nerăbdător să-şi vadă chipul şi datele înscrise, de-acum, pe primul document ce-l va ajuta în viaţă.


În aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare s-au înfiinţat servicii care au în vedere crearea şi respectarea cadrului legal privind ţinerea evidenţei persoanelor, a certificatelor de stare civilă, a actelor de identitate precum şi prestarea unor servicii de calitate şi în condiţii civilizate cetăţenilor.


Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Buzău (DJEP Buzău) are atribuţii de îndrumare, coordonare şi control în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor şi NU eliberează acte de identitate sau paşapoarte.

Nr. vizualizari:page counter