Formulare (cereri) de completat

ATENŢIE! Pentru a dispune de cereri trebuie să instalaţi Pentru download Adobe Acrobat Reader

                Pentru eliberarea unui act de identitate, cetăţeanul trebuie să completeze o cerere pentru eliberarea actului de identitate, iar pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, trebuie să completeze o cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.
                Acestea sunt oferite la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (gratuit) sau sunt disponibile în format electronic pe site-urile care prezintă activitatea de evidenţă a persoanelor (ex: DEPABD - http://depabd.mai.gov.ro).
                În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuiesc imprimate în format normal A4, iar cele două pagini, unde este cazul, trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă-verso). Cererile pot fi completate olograf sau prin sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie efectuată în momentul depunerii actelor la ghişeu, personal.
               Formulare tipizate, puse la dispoziţia cetăţenilor care îşi exercită drepturile specifice privind protecţia datelor, conform art.12 din Regulamentul (UE) 2016/679:
Model cerere.

Nr. vizualizari:page counter