servicii coordonate

În judeţul Buzău sunt organizate în prezent nouă servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor (la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor Săhăteni, Beceni, Pîrscov și Zărneşti), astfel: 1. municipiul Buzău
 2. comuna Amaru
 3. comuna Berca
 4. comuna Blăjani
 5. comuna C.A. Rosetti
 6. comuna Căneşti
 7. comuna Cernăteşti
 8. comuna Chiliile
 9. comuna Cilibia
 10. comuna Costeşti
 11. comuna Florica
 12. comuna Gălbinaşii
 13. comuna Gherăseni
 14. comuna Glodeanu-Sărat
 15. comuna Mărăcineni
 16. comuna Merei
 17. comuna Mihăileşti
 18. comuna Movila-Banului
 19. comuna Poşta-Cîlnău
 20. comuna Robeasca
 21. comuna Săgeata
 22. comuna Săpoca
 23. comuna Scorţoasa
 24. comuna Smeeni
 25. comuna Stîlpu
 26. comuna Tisău
 27. comuna Ţinteşti
 28. comuna Vadu-Paşii
 29. comuna Verneşti


 1. municipiul Rîmnicu-Sărat
 2. comuna Balta-Albă
 3. comuna Bălăceanu
 4. comuna Boldu
 5. comuna Buda
 6. comuna Cochirleanca
 7. comuna Ghergheasa
 8. comuna Grebănu
 9. comuna Mărgăriteşti
 10. comuna Murgeşti
 11. comuna Pardoşi
 12. comuna Podgoria
 13. comuna Puieşti
 14. comuna Racoviţeni
 15. comuna Rîmnicelu
 16. comuna Topliceni
 17. comuna Valea-Rîmnicului
 18. comuna Valea-Salciei
 19. comuna Vîlcelele
 20. comuna Ziduri


 1. oraşul Pătârlagele
 2. comuna Calvini
 3. comuna Cătina
 4. comuna Chiojdu
 5. comuna Cislău
 6. comuna Colţi
 7. comuna Pănătău
 8. comuna Vipereşti


 1. oraşul Nehoiu
 2. comuna Gura-Teghii
 3. comuna Siriu


 1. oraşul Pogoanele
 2. comuna Brădeanu
 3. comuna Glodeanu-Siliştea
 4. comuna Largu
 5. comuna Luciu
 6. comuna Padina
 7. comuna Ruşeţu
 8. comuna Scutelnici


 1. comuna Săhăteni
 2. comuna Breaza
 3. comuna Năeni
 4. comuna Pietroasele
 5. comuna Ulmeni


 1. comuna Beceni
 2. comuna Bisoca
 3. comuna Lopătari
 4. comuna Mînzăleşti
 5. comuna Săruleşti
 6. comuna Vintilă-Vodă


 1. comuna Pîrscov
 2. comuna Unguriu
 3. comuna Măgura
 4. comuna Cozieni
 5. comuna Bozioru
 6. comuna Brăești
 7. comuna Odăile


 1. comuna Zărneşti

Nr. vizualizari:page counter